درباره ما


گروه فضای پویا متشکل از افرادی با تخصص‌های معماری، شهرسازی و مدیریت پروژه می‌باشد. این گروه فعالیت خود را با هدف ایجاد تعاملی سازنده میان شهرسازان، معماران و مدیران آغاز نموده است. یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های موجود در فضای معماری و شهرسازی حال حاضر ایران عدم وجود ارتباط مناسب میان آکادمیسین‌ها و حرفه‌مندان می‌باشد. به این معنا که رابطه میان دانشگاه و فضای کار حرفه‌ای به کمترین میزان ممکن رسیده است و این امر سبب کاهش کارایی نیروی متخصص و به تبع آن کاهش کیفیت فضاهای معماری و شهری در شهرها شده است که همگان شاهد آن می‌باشند. اصلی‌ترین راه‌ رسیدن به کیفیت بالا ارتقای دانش معماران و شهرسازان امروز می‌باشد، از این رو با توجه به کمبود دانشگاه‌های با کیفیت و نیز اساتید، با دانشِ به روز، نیاز به تحصیل در خارج از کشور برای علاقه‌مندان به معماری و شهرسازی به چشم می‌خورد، تا بتوانیم از این ره، دانش روز دنیا را فرا گرفته و در انجام امور اجرایی به کار بندیم. 

طراحی توسط عرش هاست