فاطمه اسکندری

مشخصات فردی:

نام و نام خانوادگی: فاطمه اسکندری

سوابق تحصیلی:

فارق التحصیل کارشناسی معماری از دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد سال 1391

 

پذیرش ها:

 

 • University of Miami – USA

Master of Architecture – Full Time – Partial Fund

 • University of Idaho – USA

Master of Architecture – Full Time – Full Fund

 • Texas Tech – USA
  Master of Architecture – Full Time
 • University of New Mexico – USA

Master of Architecture – Full Time

 • University of Oregon – USA

Master of Architecture – Full Time

 • University of Massachusetts(UMass) – USA

Master of Architecture & Regional Planning – Dual Program – Full Time

 • University of Texas San Antonio – USA

Master of Architecture – Full Time – Partial Fund

 • University of Waterloo – Canada

Master of Architecture – Full Time

 

سوابق کاری:

 • 1392 – تاکنون: شرکت مهندسین مشاور طرح اندیشان شهر (طاش)

       سمت: معمار

       همکاری به صورت تمام وقت

 • 1391: شرکت مهندسی و خدمات اقتصادی هشت بهشت ایرانیان

       سمت:معمار

       همکاری به صورت پروژه ای

 • 1391: شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر

        سمت: معمار

        همکاری به صورت پروژه ای

پروژه های انجام شده:

 • همکاری در طراحی معماری – فاز دو – مجتمع تجاری اقامتی یاسین – مهندسین مشاور طاش
 • همکاری در طراحی شهری و معماری – فاز یک – باغشهر نیشابور – مهندسین مشاور طاش
 • همکاری در طراحی معماری و معماری داخلی – فاز دو – هتل جهان – مهندسین مشاور طاش
 • همکاری در طراحی معماری – فاز یک – مجموعه چندمنظوره ریحانه – مهندسین مشاور طاش
 • همکاری در طراحی معماری – فاز یک و دو – بیمارستان تخصصی سینا – مهندسین مشاور طاش
 • همکاری در طراحی معماری – فاز دو – مجتمع مسکونی سپیدار – مهندسین مشاور طاش
 • همکاری در طراحی معماری – فاز یک – مجتمع مسکونی جانباز – مهندسین مشاور طاش
 • همکاری در طراحی معماری – فاز یک – مجتمع مسکونی دارآباد – مهندسین مشاور طاش
 • همکاری در طراحی معماری و اجرا – فاز یک و دو – مجتمع پزشکان – شرکت مهندسی و خدمات اقتصادی هشت بهشت ایرانیان
 • همکاری در طراحی معماری – فاز یک – مجتمع تجاری اداری هلال احمر – شرکت مهندسی و خدمات اقتصادی هشت بهشت ایرانیان
 • همکاری در طراحی معماری – فاز یک – مرکز بین المللی مالی مشهد – شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر

سوابق علمی پژوهشی:

 • Mehdizadeh. S, Eskandari. F (2016) “Improving the quality of urban spaces with pedestrian priority approach to create sustainable public spaces” Sent to Journal of Cities for judgment and print
 • F (2012) “Fundamentals of physical programming and classification scheme of modern cities” Supervisor: Dr. M. Khosroshahi
 • F (2010) “Physical approach to sustainable architecture and the evaluation of urban symbols in terms of identity” Supervisor: Dr. H. Baghi

 

طراحی توسط عرش هاست